Intro text

Vi finns i bruksorten Skärblacka, 18 km utanför Norrköping. Skolan omges av fin natur som möjliggör naturvistelser och friluftsliv.

Sidor

måndag 29 februari 2016

Ängen skola – Månadsblad MARS 2016

v.9
1

2

3
 Musik Bild
4

5

6

v.10
7
 Idrott
8

9

10
 Musik Bild
11

12

13

v.11
14
 Fadderdag      M A T T E V E C K A

15

16

17
 Musik Bild
18


19

20

V.12
21
 Idrott
22

23

24
 Musik Bild
25
  P Å S K L O V
26

27

V.13
28

29

30

31

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar