Intro text

Vi finns i bruksorten Skärblacka, 18 km utanför Norrköping. Skolan omges av fin natur som möjliggör naturvistelser och friluftsliv.

Sidor

fredag 8 april 2016

Ängen skola och frita v.15

Kom ihåg v.15

Skola
må  Studiedag
ti     Studiedag 
on
to    Musik och Bild
fr

Frita
Studiedag - frita stängt
ti    Studiedag - frita stängt
on  Korvgrillning
to   Utelek
fr    Välja

Datum i framtiden: 21/4 Konsert i Norrköping hela dagen, mer information om detta kommer senare.
Boka redan nu tisdagen den 24 maj, då bjuder vi in till föräldracafé!

Hej därhemma!

Då var vi igång igen efter påsklovet. På måndag och tisdag är det studiedag. Då är både skola och frita stängt.

Nästa vecka är en kort skolvecka, i och med studiedagarna, och därför har inte barnen fått någon läsläxa tills nästa torsdag. 

Ni kanske minns den lilla uggla som kläcktes ur det ägg som barnen så varsamt tog hand om för ett tag sedan? Ugglan är ju en del av vårt skriv- och läsprojekt, och den här veckan behövde han lite hjälp av barnen när han skulle göra sin läsläxa. Ugglan visste nämligen inte hur han skulle göra för att kunna svara på några frågor till den text han fått i läsläxa. Han hade inte lärt sig att man "måste läsa mellan raderna" för att kunna svara på vissa frågor, men det visste barnen! 

Just nu håller vi på att träna läsförståelsestrategier med barnen och då jobbar vi med korta texter med tillhörande frågor där barnen får träna sig i att "läsa mellan raderna"

Vi har också arbetat med att skriva berättelser utifrån en given början. Den här veckans berättelse började så här:  
Pia var uti i skogen för att plocka blåbär. Då hörde hon plötsligt några smygande steg bakom sig. Barnen fick sedan själva skriva handlingen och avsluta berättelsen.

Frita
Hej alla föräldrar!
Efter ett bra påsklov på frita, satte vi igång med en vanlig skolvecka. På måndagen stod gemensam utelek på schemat. Lekarna var frivilliga men många barn valde ändå att vara med. Det som från början hade tänkt vara en vuxenledd lek, slutade med att det var barnen som valde och organiserade lekar! Det här ska barnen ha mycket beröm för, att de tog egna initiativ. En viktig punkt från läroplanen som passar in här är följande: Skolans arbete och lek är viktiga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig nya kunskaper.
Under tisdagen organiserade all fritapersonal upp en teater för barnen. Den här teatern berörde barns attityder mot andra barn, men även mot vuxna. Den här teatern gjordes bara för att hjälpa barnen att förstå vikten av att ha ett trevligt sätt mot sina klasskamrater och vuxna. Vi tog exempel från saker som vi hör under skoldagarna och spelade upp det. Vi ville visa att vissa attityder inte är okej. Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde är en viktig punkt från läroplanen. På onsdagen hade vi tre pratgrupper, där teatern från dagen innan diskuterades. Dessutom hade vi tre samtalspunkter, som handlade om kompisrelationer. Vi hade en sten som vandrade runt, vilket gjorde att alla hade möjlighet att säga sitt. Barnen hade mycket att säga och de var väldigt duktiga på att lyssna och diskutera! Skolans mål är att varje elev ska utvecklas till demokratiska medborgare. På torsdagen fick de barn som ville leka charader. Uppslutning blev stor och alla vågade göra en charad var, vilket var väldigt roligt! Veckan avslutades med lek både inne och ute.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar