Intro text

Vi finns i bruksorten Skärblacka, 18 km utanför Norrköping. Skolan omges av fin natur som möjliggör naturvistelser och friluftsliv.

Sidor

onsdag 9 maj 2018

Hej alla föräldrar!

Här kommer lite information kring olika datum som är bra för er att känna till.
Den 16 maj kommer personalen att åka iväg vid kl.16.00 för arbetsplatsträff på ett annat ställe och fritids hålls öppet de sista två timmarna av vikarier, hämta gärna lite tidigt om ni har möjlighet.
Vi har hushoppardag den 24 maj, vilket innebär att våra blivande förskoleklasselever besöker oss, eleverna i åk 3 besöker Mosstorpsskolan och f-klassen är i sina blivande lokaler. Då sker också fotograferingen för gruppkortenför alla årskurser. Då en ny dataskyddslag snart träder i kraft är det viktigt att du som vårdnadshavare meddelar skolan om du inte vill att ditt barn ska vara med på bilden.
Skolavslutning har vi på skolgården den 13 juni kl. 18.00. Ni är alla välkomna att vara med då!
I sommar stänger fritidshemmet veckorna 28-30 och ni som behöver omsorg för era barn under de veckorna hänvisas till Grebyskolan.

Nästa läsår är skolstarten den 20 augusti och för er som har elever som börjar årskurs 1 har vi en kort samling i matsalen på morgonen. Vi informerar om viktiga saker och ni får fylla i blanketter och har chans att ställa frågor. Ni kommer att få mer information om detta.
Under läsåret 2018/19 kommer vi att ha studiedagar 13/8, 3/10, 22-23/11, 7/1 och 19/3.
Fritids kommer att vara stängt 22-23 november, 7 januari och 19 mars. Bra för er att veta redan nu! Den 13/8 kommer vi delvis att bemanna fritids med vikarier då alla medarbetare ska få gå på fortbildning under dagen.
Ni som har elever i blivande årskurs 3 ska veta att de nationella proven genomförs under veckorna 11-20 och då beviljas ingen ledighet.

Läsåret har gått fort, ännu har vi några viktiga veckor kvar men mitt första år på Parkskolan är snart gjort.
Jag vill passa på att tacka er alla för ett fint samarbete. Ni är viktiga!
Vi har nu startat arbetet med att utvärdera vår verksamhet och ska utifrån det planera framåt för att nästa läsår ska bli så bra som möjligt för era barn.

Jag önskar er sol, värme och vila i sommar!

Vänliga hälsningar

Anna LjungemyrResultatenhetschef
Parkskolan

Telefon: +4611155350
anna.ljungemyr@norrkoping.se
[www.norrkoping.se]www.norrkoping.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar